,

TransMissie

Lucas Simons, Andre Nijhof & Matthijs Janssen

De missiegedreven transitieaanpak voor het managen van complexe veranderingsprocessen

Het TransMissie Initiatief is een open initiatief met meerdere partijen, met als doel missiegedreven transities te versnellen. Bij al haar activiteiten opereert zij vanuit het TransMissie-framework en een sterke gedragscode. Het TransMissie Instituut:

  • Traint changemakers en leiders
  • Helpt organisaties zich voor te bereiden op transities
  • Organiseert en faciliteert Missietafels. Het doel van een Missietafel is om belanghebbenden samen te brengen om samen te werken en een Missiondrive-transitieroutekaart te ontwikkelen die haalbaar, schaalbaar en duurzaam is.
https://www.newforesight.com/transmission-institute/