Organisaties die nadenken over sourcing zoeken naar een optimale mix van interne expertise en de mogelijkheden die derde partijen kunnen bieden. 2iQ kan u helpen om dit optimum te vinden en vervolgens te implementeren op een wijze die leidt tot duurzame resultaten.

Meer dan twintig jaar internationale ervaring vanuit zowel een klant- als leveranciersperspectief leiden tot praktische inzichten en tastbare uitkomsten.

Waarden

De ambitie van 2iQ is om te handelen op basis van integriteit, een impact te maken en kwaliteit (Quality) te leveren. De kernactiviteiten omvatten alles wat we maken heeft met sourcing of andere uitdagingen in een omgeving met diverse partijen. Succes is voor mij gedefinieerd als het vinden van oplossingen die recht doen aan de verschillende belangen door deze te adresseren op een manier die voor alle deelnemers voordelig is.

2iQ is onderdeel van een netwerk van bedrijven en individuen die elkaar vinden op basis van gemeenschappelijke waarden en ambities. Mijn intentie met dit initiatief is om dit netwerk uit te breiden en een rol te spelen in een ecosysteem van gelijkgestemden. Ik kijk met plezier vooruit naar de tweede helft van mijn carrière en ik grijp elke gelegenheid aan om de opties voor samenwerking nader te bespreken.

Meer over integriteit, impact and kwaliteit…

Portfolio

Wilt u meer weten? Neem contact op …